Реализация

Содержание:

  • BYTE 0.0 – реализовано в версии v0.0
  • BYTE 0.1 – реализовано в версии v0.1
  • BYTE 0.2 – реализовано в версии v0.2
  • BYTE 0.3! – планируется реализовать в версии v0.3
  • BYTE ! – планируется реализовать, но версия не определена
  • BYTE X – не планируется
  0.0 0.1 0.2
Целочисленные
BYTE Y Y Y
WORD Y Y Y
DWORD Y Y Y
LWORD X N N N
SINT Y Y Y
USINT Y Y Y
INT Y Y Y
UINT Y Y Y
DINT Y Y Y
UDINT Y Y Y
LINT X N N N
ULINT X N N N
Вещественные
REAL Y Y Y
LREAL Y Y Y
Время и дата
TIME Y Y Y
TIME_OF_DAY (TOD) ! N N N
DATE ! N N N
DATE_AND_TIME (DT) ! N N N
Другие типы
BOOL Y Y Y
STRING X N N N
Операторы
Встроенные
RETURN Y Y Y
AND Y Y Y
OR Y Y Y
XOR Y Y Y
NOT Y Y Y
+ Y Y Y
- Y Y Y
* Y Y Y
/ Y Y Y
> Y Y Y
>= Y Y Y
= Y Y Y
<> Y Y Y
<= Y Y Y
< Y Y Y
MOD(in) N Y Y
INDEXOF(in) ! N N N
SIZEOF(in) N N Y
SHL(K,in) Y Y Y
SHR(K,in) Y Y Y
ROL(K,in) Y Y Y
ROR(K,in) Y Y Y
SEL(G,in0,in1) N N Y
MAX(in0,in1) N Y Y
MIN(in0,in1) N Y Y
LIMIT(MIN,in,Max) N N Y
MUX(K,in0,...in_n) ! N N N
ADR(in) ! N N N
ADRINST(in) ! N N N
BITADR(in) ! N N N
BOOL_TO_(in) N N Y
_TO_BOOL(in) N N Y
INT_TO_(in) N N Y
REAL_TO_(in) N N Y
LREAL_TO_(in) N N Y
TIME_TO_(in) N N Y
TOD_TO_(in) ! N N N
DATE_TO_(in) ! N N N
DT_TO_(in) ! N N N
STRING_TO_(in) X N N N
TRUNC(in) N N Y
ABS(in) N Y Y
SQRT(in) N Y Y
LN(in) Y Y Y
LOG(in) N Y Y
EXP(in) Y Y Y
SIN(in) Y Y Y
COS(in) Y Y Y
TAN(in) Y Y Y
ASIN(in) Y Y Y
ACOS(in) Y Y Y
ATAN(in) Y Y Y
EXPT(in,expt) N Y Y
IF Y Y Y
WHILE Y Y Y
REPEAT Y Y Y
FOR Y Y Y
Компоненты Standard.lib
Функции
LEN(in) X N N N
LEFT(str,size) X N N N
RIGHT(str,size) X N N N
MID(str,size,pos) X N N N
CONCAT(‘str1’,’str2’) X N N N
INSERT(‘str1’,’str2’,pos) X N N N
DELETE(‘str1’,len,pos) X N N N
REPLACE(‘str1’,’str2’,len,pos) X N N N
FIND(‘str1’,’str2’) X N N N
Функциональные блоки
SR Y Y Y
RS Y Y Y
SEMA Y Y Y
R_TRIG Y Y Y
F_TRIG Y Y Y
CTU Y Y Y
CTD Y Y Y
CTUD Y Y Y
TP Y Y Y
TON Y Y Y
TOF Y Y Y
RTC ! N N N